Privacyverklaring

Onze privacyverklaring

Laatste aanpassing: 14 juni 2016

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:
Klein Beernink B.V., Bergweidedijk 2, 7418 AD DEVENTER.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen, en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Klein Beernink in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Deze kunnen gebruikt worden voor:

  • overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling en -informatie;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Klein Beernink, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een account, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Beveiliginggegevens
Klein Beernink respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Klein Beernink maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens en zal al het mogelijke bewerkstelligen om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Op onze website worden cookies gebruikt om de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik, om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere sites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Klein Beernink is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die niet onder het beheer van Klein Beernink vallen.

Inzage gegevens
U kunt Klein Beernink vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Klein Beernink verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of, wanneer de gegevens niet meer relevant zijn, te verwijderen. Neemt u daarvoor contact op met één van onze medewerkers via het contactformulier.

Recht van wijzigen
Klein Beernink behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

top van de pagina

Klein Beernink B.V.
Bergweidedijk 2
7418 AD Deventer

0570 850 850
info@kleinbeernink.nl